Provozní řád

Provozní řád masérského studia

Masérské studio

Adresa: Grygovská 378, Velký Týnec


1. Úvodní ustanovení

Tento provozní řád stanovuje pravidla a podmínky pro provoz masérského studia, které se nachází na adrese Grygovská 378, Velký Týnec. Cílem je zajistit bezpečnost, hygienu a maximální pohodlí pro všechny klienty a zaměstnance.

2. Provozní doba

Masérské studio je otevřeno od pondělí do pátku dle předchozí telefonické domluvy.

O víkendech a svátcích je studio zavřeno, pokud není dohodnuto jinak.

3. Objednávání a rušení termínů

 • Klienti si mohou termíny rezervovat telefonicky, e-mailem nebo osobně na recepci.
 • Rušení nebo změna termínu je možná nejpozději 24 hodin před plánovaným termínem. V případě pozdějšího zrušení si studio vyhrazuje právo účtovat storno poplatek ve výši 50 % ceny objednané služby.

4. Příchod na masáž

 • Klienti by měli dorazit alespoň 10 minut před začátkem sjednaného termínu, aby měli dostatek času na přípravu.
 • Zpoždění klienta může vést ke zkrácení času masáže bez možnosti náhrady nebo refundace.

5. Hygiena a bezpečnost

 • Masérské studio dbá na vysokou úroveň hygieny. Maséři si po každém klientovi myjí ruce a používají dezinfekční prostředky.
 • Používané pomůcky a zařízení jsou po každém použití řádně vyčištěny a dezinfikovány.
 • Klienti jsou povinni před masáží informovat maséra o svém zdravotním stavu, alergiích a dalších relevantních informacích, které by mohly ovlivnit průběh masáže.

6. Průběh masáže

 • Během masáže by měli klienti respektovat pokyny maséra a sdělit jakékoliv nepohodlí nebo bolest.

7. Platby

 • Platba za masáž je možná hotově, nebo bankovním převodem.
 • Ceník služeb je dostupný na recepci a na webových stránkách studia.
 • Dárkové poukazy a slevové kupóny musí být předloženy před začátkem masáže.

8. Ochrana osobních údajů

 • Masérské studio se zavazuje chránit osobní údaje klientů v souladu s platnými právními předpisy.
 • Osobní údaje jsou použity pouze pro potřeby rezervací a komunikace s klienty a nebudou poskytnuty třetím stranám bez souhlasu klienta.

9. Závěrečná ustanovení

 • Klienti jsou povinni dodržovat tento provozní řád. V případě jeho porušení si studio vyhrazuje právo odmítnout poskytnutí služeb.
 • Provozní řád je k dispozici na recepci a na webových stránkách studia.
 • Tento provozní řád nabývá platnosti dnem jeho vydání a může být průběžně aktualizován.

Tento provozní řád byl schválen a je platný od 2.6.2024.